Caroline Coeckelbergh

naamloos 1

‘There’s a crack in everything, that’s how the light comes in.’ Leonard Cohen

Psycholoog-Gestalttherapeute

Vanuit mijn interesse in wat mensen in hun leven bezighoudt, werd ik therapeut. Mijn verlangen om in warm contact te treden met wie even het vertrouwen kwijt is in een steeds snellere, veroordelende, killere maatschappij, maakt dat ik mijn job nog elke dag opnieuw met volle goesting doe.

Wat denk je? Wat voel je? Wat zullen we doen om jouw puzzel terug heel te maken?

Met het geloof in de ontwikkeling van elke mens als uitgangspunt, ben ik op milde wijze, met open blik, samen zoekend naar wat bij jou past, respectvol confronterend in contact met jou om je terug op weg te helpen.

Aan de Katholieke Universiteit van Leuven, studeerde ik af als master in de klinische psychologie. Om me verder te bekwamen als ervaringsgericht therapeut volgde ik daarenboven de vierjarige opleiding als Gestalttherapeut. Naast mijn werk als therapeut, geef ik les: ontwikkelingspsychologie, communicatietechnieken, diversiteit en conflicthantering. Bovendien werkte ik jaren als psycho-pedagogisch consulent binnen het centrum voor leerlingenbegeleiding. Naast Eksist werk ik ook in een zelfstandige praktijk in Mechelen.

Ik verfijn mijn therapeutisch werk door op regelmatige basis deel te nemen aan intervisie, supervisie en het volgen van bijscholingen.

Ik ben erkend door de psychologencommissie en lid van de NVAGT (Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie).

Terugbetaling door de mutualiteit is voor sommige cliënten mogelijk. www.vlaamspatientenplatform.be

Werkdomeinen: (vanaf 16 jaar)

Laag zelfbeeld- ervaren van moeilijkheden in interactie (assertiviteit)- relatieproblemen (nakende echtscheiding- moeilijkheden met partnerkeuze- verlatingsangst- bindingsangst- jaloezie- eenzaamheid- seksuele problemen-liefdesverdriet-communicatie-keuzemoeilijkheden)- zingeving en levensfaseproblemen (moeilijkheden met ouder worden-overgang naar een nieuwe fase- levensvragen-identiteit- midlife- moeder/vader worden/ zijn) rouw en verlies (verwerking overlijden- echtscheiding)- hooggevoeligheid- agressie- burnout- lichamelijke klachten- schoolproblemen (faalangst, schoolmoeheid),…

Tel.: 0495 258343
caroline.coeckelbergh@eksist.be
Erkenningsnummer: 732 111 345