(removed) Wouter Stinckens

wouter

Ik ben opgeleid als gestalttherapeut en heb me nadien bijgeschoold in de existentiële therapie, de contextuele therapie en Emotion-Focused Therapy. Ik ben van opleiding maatschappelijk werker en criminoloog. Ik werkte in de bijzondere jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en het (justitiële) welzijnswerk. Naast mijn werk in Eksist werk ik als docent aan de Karel de Grote Hogeschool, departement Sociaal Werk en als trainer bij Innerlink.
Ik geloof in therapie als een ontmoeting tussen twee mensen. Als therapeut probeer ik zo echt en authentiek mogelijk aanwezig te zijn, om zo een ruimte te creëren waarin jij ook jezelf kan zijn. Tijdens de gesprekken help ik jou om dichter bij je beleving te komen, om je persoonlijke ervaringen te doorleven en te verwoorden.

Werkdomein:
(jong)volwassenen die geconfronteerd worden met situaties die hen extra kwetsbaar maken: o.a. verwerkingsmoeilijkheden (verlies, vruchtbaarheidsproblemen, scheiding, (chronische) ziekte of handicap, …), levensfasemoeilijkheden (loskomen van ouderlijk huis, midlife, ouder worden,…), existentiële worstelingen (zingeving, seksualiteit, eenzaamheid, levensbeschouwing, …), moeilijkheden in contact met anderen (weerbaarheid, angst, onzekerheid, …) studie- of werkgerelateerde moeilijkheden (faalangst, stress, burn-out)

Tel.: 0499 460730
wouter.stinckens@eksist.be

Publicaties:
Stinckens, W. (2008), Gevangen verlangen. De impasse in de therapeutische relatie. In: Gestalt. Tijdschrift voor gestalttherapie.
Stinckens, W. (2010), De landing vanuit Mars. In: M. Gundrum en N. Stinckens (red). De schatkist van de therapeut. Leuven/Den Haag: Acco.
Stinckens, W. (2010), De bedrijfsvoorlichting. In: M. Gundrum en N. Stinckens (red.). De schatkist van de therapeut. Leuven/Den Haag: Acco.