Christel Croonen

Vanaf 1 januari 2021 zoekt Christel andere horizonten op. Nieuwe aanmeldingen kunnen helaas niet meer bij haar terecht, wel bij de andere collega’s. We wensen haar veel succes!

Ik behaalde een diploma Maatschappelijk Werk en een postgraduaat Interculturele Hulpverlening.  Ik volgde de basisopleiding Inspirerend Coachen bij het Center for  Selfmanagement en volg momenteel een opleiding Counseling. Ik heb ruime werkervaring als maatschappelijk werker en coach en werk sinds 2001 als praktijkdocent Maatschappelijk Werk aan de Karel de Grote Hogeschool.

Ik ben geïntrigeerd door wat mensen in beweging of vervoering brengt, doet stilstaan, twijfelen en teruggaan, doet groeien… Ik vind het belangrijk dat je tijdens de coaching de regie zelf in handen kunt houden, dat je mogelijkheden exploreert, ‘goesting’ krijgt om nieuwe wegen in te slaan, drempels leert overwinnen, successen kunt ervaren … Ik zal je hierin de ondersteuning geven die je nodig hebt, voor zolang je ze nodig hebt.

Werkdomeinen:
Coaching bij levens- en identiteitsvragen (zingeving, etniciteit, twijfel en onzekerheid, eenzaamheid, laag zelfbeeld … ), spanning en stress-gerelateerde klachten (balans werk-privé, burn-out, omgaan met grenzen, perfectionisme, een groot verantwoordelijkheidsgevoel …), weerbaarheid en veerkracht, omgaan met emoties (boosheid, verdriet, schuld- en schaamtegevoelens…), vastlopen in oude patronen/piekeren …

Tel.:  0499 346955
christel.croonen@eksist.be